Meny Stäng

Företagshälsa

Vårt löfte – God service och gott bemötande!


GoodCare Företagshälsa – Din expertresurs

Vi har tillgång till ett flertal specialister inom företagshälsa för att möta just era behov av insats.

Snabba insatser vid behov

Att få rätt insats i rätt tid ser vi som ett av de viktigaste verktygen i en effektiv process.

Som de specialister på företagshälsovård vi är, ser vi det som en självklarhet att ni vänder er till oss när ni har frågor inom det aktuella området.

Ju tidigare desto bättre – Förebyggande och Hälsofrämjande insatser

Vårt arbetssätt präglas framför allt av en vilja att förebygga ohälsa. Våra insatser bör komma in i ett tidigt skede. Det kan bland annat ske via fortlöpande hälsokontroller, utbildningsinsatser inom HLR, OSA och Rehab, kost/sömnrådgivning, ergonomiska kontroller, grupphandledning och lagstadgade kontroller.

Trygg och effektiv Företagshälsa – sammanhållen rehabilitering

Vid behov av rehabiliterande åtgärder så är det vår rehabsamordnare som stöttar under processen, samordnar kompetenser, ger förslag på insatser som kan underlätta och hjälper till att planera vid återgång i arbete. Detta för att rehabprocessen ska vara så transparent och tydlig som möjligt för både medarbetare och arbetsgivare.
Länk till Försäkringskassan Plan för återgång.

Beredskap för krishantering

Vi finns tillgängliga för krishantering  och kan då med kort varsel bistå med lämpliga insatser av läkare, psykolog och rehabiliteringssamordnare.

Prissättning

Vi utgår från principen att kunden bara betalar för det man beställer och nyttjar.

Vid önskemål om abonnemang, det vill säga en fast kostnad per månad, kan även det erbjudas till ett konkurrenskraftigt pris. Ett abonnemang kan t ex innehålla vissa kompetenser/ insatser utifrån ert speciella behov. Se prislista ››

Kompetens inom hälsa

  • Läkare med specialistkompetens inom ortopedi, allmänmedicin och företagshälsovård säkerställer bred kunskapsnivå.
  • Sjuksköterskor med mångårig erfarenhet samt specialistutbildning inom operationssjukvård och distriktssköterska ger goda grunder för sjuksköterskekontroller, vaccinationsinsatser och bedömningar kopplade till livsstil och kostvanor.
  • Psykologer, rehabiliteringsvetare/samordnare och arbetsterapeut som stöttar när behov finns av bland annat samtal, konflikthantering, kartläggning och samordning.
  • Fysioterapeut/Ergonom och massör ger bredd inom området som innefattar behandlingar vid fysiska begränsningar, smärta, behov av stöd vid träning och ergonomiska kontroller. Bred kompetens inom hela arbetsmiljöområdet.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster finns i form av föreläsningar och kurser där vi har ett väl inarbetat kursprogram både vad gäller föreläsningar och praktiska övningar som
hjärt- och lungräddning (HLR), första hjälpen och övningar för räddningspersonal. Exempel på föreläsningar är allmän hälsa, kognitiv beteendeterapi, akuta sjukdomstillstånd, beroende och sjukdomar från rörelseapparaten. De flesta företag har en tilläggstjänst i form av hälsokontroll med 1-3 års intervall för sina anställda.

Klicka vidare för mer information och prisuppgifter här nedan.

Avtalsperiod – (Länk till avtal)

Uppsägningstiden är 1 månad för löpande avtal. Vid abonnemang är uppsägningstiden 3 månader.