Meny Stäng

Kartläggning

Här görs en bedömning av vilka insatser som vi som specialister på Företagshälsa ser att din anställda är i behov av och utifrån den ges rekommendation om vilka insatser som vi ser som aktuella.

Kartläggning består av ett samtal som initierats via arbetsgivaren och utgår ifrån frågor kring allmän hälsa – som t ex eventuella sjukdomar, sömn, kost och motion. Den anställdes arbetssituation – frågor kring bl.a. trivsel, arbetsuppgifter, arbetstider, samt den anställdes sociala situation/fritid som vi belyser via frågor kring familjesituation, vänner och fritidsintressen mm.