Meny Stäng

Utbildning / Föreläsning

Ni har viljan – Vi har kompetensen

 • Allmän hälsa
 • Akutsjukvård på arbetsplatsen
 • Hjärt-lungräddning (HLR)
 • Första hjälpen (med övningar) för räddningspersonal
 • Stresshantering / stressjukdomar
 • Sömnstörningar
 • Mediyoga ››
 • Kost och vikt
 • Metabola sjukdomar / livsstilsrelaterade sjukdomar
 • Beroende, alkohol och droger (Allmän/för chefer)
 • Sjukdomar från rörelseapparaten
 • Ergonomisk översyn av arbetsplatser ››
 • Ergonomi och hälsa vid datorarbete
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Konflikthantering
 • Det svåra samtalet
 • Krishantering
 • Mindful Tapping
 • Psykisk ohälsa i arbetslivet

Vi erbjuder utbildning kring det systematiska arbetsmiljöarbetet, som bland annat kan innefatta OSA, SAM, Rehab och tidiga insatser. Dessa utbildningsinsatser kan skräddarsys efter just ert företags behov av kompetenspåfyllning.

Priser lämnas på offert.