Meny Stäng

OSA

Organisatorisk miljö:
Omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar

Social miljö:
Handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Prevents enkät om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ger en bra utgångspunkt i ert systematiska arbetsmiljöarbete som bör ha sin utgångspunkt i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

AFS 2015:4 förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

Utifrån en lång erfarenhet av dessa frågor kan vi erbjuda oss att stötta er som arbetsgivare i hela arbetet kring OSA. Från utskick av enkät, tolkning, genomgång samt handlingsplan och uppföljning.