Meny Stäng

Hälsoundersökning

Innan hälsoundersökning

Innan själva hälsokontrollen ges tid till någon av våra undersköterskor för provtagning ›› och för eventuella andra tester. Kunden får då också  fylla i ett formulär rörande tidigare sjukdomar, läkemedel, alkohol och tobaksbruk, sjukdomar i släkten, motionsvanor etc.

Läkarundersökning

Läkarundersökningen innefattar en grundlig kroppsundersökning och samtal med erfaren läkare.

Kompletterande undersökningar

Komplettering med vid behov EKG, spirometri, hörseltest m.m.

Arbetsmiljö

För er företagskunder kan man som tillval fylla i ett arbetsmiljöformulär, via länk, som fångar bland annat stress, bemanning, ledarskap, arbetsmiljöarbete och riskfaktorer i arbetet.
Formuläret hittar du här ››

Vad händer vid avvikande fynd?

Vid avvikande fynd så ges förslag på eventuell vidare utredning, rådgivning och eventuell behandling. Vi återkopplar alltid arbetsgivaren för klartecken innan nästa steg, om inte annat har överenskommits vid beställning av tjänst.
Nedladdningsbar rekvisition ››

Fynd som behöver utredas vidare?

Eventuell vidareremittering till specialistklinik vid behov exempelvis hjärtklinik vid nyupptäckta blåsljud eller till hudläkare vid misstänkta födelsemärken.

Fördelar med detta upplägg är framför allt kvalité och smidighet vid avvikande fynd, sammanhållen medicinsk bedömning, undersökningens omfattning med långtgående rådgivning/ behandling samt arbetsmiljökartläggningen som återrapporteras till företaget på gruppnivå.

Prislista ››